Despre proiect

1.   Identificăm producătorii autohtoni

serioși dintr-o zonă geografică 

2. Identificăm un adminstrator al zonei:

un parteneriat  format din fermieri,

întreprinderi private, GAL, Primărie, ONG

3.  Când avem suficiente date,

deschidem împreună un RAION CU

PRODUSE ȚĂRĂNEȘTI pe situl www.malltaranesc.ro

4.   Orice client potențial ce vițitează

zona poate să achizitioneze produse

locale prin mall

5.    Orice producător serios din zonă

poate să-și comercializeze produsele

prin mall, contactând administratorul raionului

6.   Administratorii  RAIOANELOR CU

PRODUSE ȚĂRĂNRȘTI vor veghea

permanent la corectitudinea

informațiilor oferite pe site

ÎMPREUNĂ, SPORIM VALORILE ȘI TRADIȚIILE ROMÂNEȘTI
Utilizând www.malltaranesc.ro :
• Ajutăm micii producători locali să existe și să producă

         • Înlocuim hrana din import cu produse autohtone, gustoase

              • Contibuim la păstrarea meșteșugurilor și tradițiilor srămoșești

                                          • Petrecem cu familia o zi pe săptămână la țară, renunțând la aglomerația urbană